Archiwum autora: admin

Ciąg ptaków z lęgowisk

Ciąg ptaków z lęgowisk na zimowiska i odwrotnie nie . odbywa się z reguły po drogach naj krótszych. Przeciwnie lecą zwłaszcza mniej sprawni latawcy po drogach skomplikowanych, niekiedy okrężnych, co potwierdza, że uwzględniane są nie tylko czynniki aktualne (korzystne środowiska … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nie można sobie zbyt upraszczać zjawiska i uważać, że do wyjaśnienła wystarczy tylko czynnik aktualny

Bowiem te mniej liczne, które i zimą znajdują niezbędne pożywienie dla podtrzyma- nia temperatury ciała i życia – nie wędrują, albo prowadzą życie tułacze, przenosząc się z miejsca na miejsce jak sikorki, gile, makolągwy. Nie można sobie zbyt upraszczać zjawiska … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Znane są również przykłady bardziej ruchliwych ssaków

Wtedy to nastę- puje automatyczna regulacja przez powolną prze- . mianę materii, utrzymującą ciepłotę ciała na wyso- kości umożliwiającej życie. Jedynie śpiące nietoperze mogą wytrzymywać obniżenie temperatury ciała do _2°. Znane są również przykłady bardziej ruchliwych ssaków, odbywających w ę … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Niekiedy towarzyszy temu zmiana ubarwienia (dymorfizm sezonowy)

Te, które mogą znaleźć dosta- teczne zapasy pokarmu przez zimę, pozostają na miej- scu, prowadząc życie aktywne, zabezpieczywszy się przed nadchodzącym zimnem tylko’ cieplejszym futrem względnie- upierzeniem. Niekiedy towarzyszy temu zmiana ubarwienia (dymorfizm sezonowy). Uwa- • runkowana działaniem niskiej temperatury … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zmiennocieplne kapitulują przed zimnem

Zmiennocieplne kapitulują przed zimnem, zapadają w stan odrętwienia, z którego po nadejściu ciepłej pory mogą się obudzić lub nie. Jednoletnie giną, uprzednio złożywszy jajeczka, które jako takie albo w stadiach rozwojowych. przepędzają naj gorszą dla nich porę roku, selekcjonującą w … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Samych gadów liczą Indie ponad 500 gatunków

Samych gadów liczą Indie ponad 500 gatunków, podczas gdy z całej Europy znamy zaledwie niespełna 70. Podobne stosunki panują i w innych grupach, zwłaszcza zmien- nocieplnych, jako od temperatury najbardziej zależ- nych. Znaczna ciepłota oraz dostateczne zasoby po- . karmu, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

kraje jak ZSRR i Stany Zjednoczone

Zrozumiałem także, że takie kraje jak ZSRR i Stany Zjednoczone mają najkorzystniejsze warunki do prowadzenia badań eko- logicznych w. największym zakresie. Mają bowiem w swym posiadaniu najważniejsze formacje klima- tyczno-florystyczne Ziemi: Jakże ubogim jest pod tym względem teren środkowej Europy! … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj