Samych gadów liczą Indie ponad 500 gatunków

Samych gadów liczą Indie ponad 500 gatunków, podczas gdy z całej Europy znamy zaledwie niespełna 70. Podobne stosunki panują i w innych grupach, zwłaszcza zmien- nocieplnych, jako od temperatury najbardziej zależ- nych. Znaczna ciepłota oraz dostateczne zasoby po- . karmu, sprzyjające intensywnej przemianie materii i wzrostowi, sprzyjają powstawaniu największych form życia wśród zmiennocieplnych (gadów, płazów, owa- dów, mięczaków, dżdżownic). Zarówno w jednym jak i w drugim kierunku po- suwając się od równika ku obu. biegunom, zmniejsza Się tak liczba i rozmaitość gatunków, jak i przeciętne rozmiary zimnokrwistych, głównie w związku z po- garszaniem się warunków klimatycznych. Stałocieplne inaczej reagują, rozmiary ich w miarę obniżania się temperatury raczej powiększają się, co tłumaczymy fizjologicznym prawem Bergmanna, mniejszą w sto- sunku do objętości powierzchnią większego ciała, a tym samym ekonomią utraty własnego ciepła. Są za to bardziej niż zmiennocieplne zależne od pokarmu. Ponieważ niekorzystne warunki klimatyczne pociągają za sobą najczęściej brak pokarmu lub znaczne jego ograniczenie, zatem jedne i drugie stają się zależne w ogromnym stopniu od klimatu. Walka zwierząt z klimatem zaznacza się szczególnie wyraźnie w tych strefach, które cechuje sezonowość. kolejność korzystnej dla życia pory z niekorzystną. W strefach umiarkowanych ciepła pora roku zmienia się z zimną. W podzwrotnikowych – wilgotna z suchą. W jaki sposób zaznacza się to na życiu zwierząt? W pierwszym przypadku przed zwierzętami staje ciężki problem walki z chłodem względnie z brakiem pożywienia spowodowanego zimnem, w drugim – walki z posuchą. Jak wywiązują się z tej walki zwie- rzęta? Bardzo rozmaicie, zależnie od natury i zdol- ności obronnych organizmu. Wszystkie trzy główne typy przystosowania w świecie zwierzęcym tutaj się widzi: kapitulację przed niekorzystnymi warunkami: aktywne twarde życie; wreszcie przez wędrówkę usu- wanie się spod działania wrogiego środowiska.

wiecej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *