kraje jak ZSRR i Stany Zjednoczone

Zrozumiałem także, że takie kraje jak ZSRR i Stany Zjednoczone mają najkorzystniejsze warunki do prowadzenia badań eko- logicznych w. największym zakresie. Mają bowiem w swym posiadaniu najważniejsze formacje klima- tyczno-florystyczne Ziemi: Jakże ubogim jest pod tym względem teren środkowej Europy! Ponieważ na wytwarzanie się formacji roślinnych – wpływa zarówno temperatura jak i wilgotność, pasy florystyczne doznają także znacznych modyfikacji nie tylko w kierunku głównym, południkowym, ale i w kierunku równoleżnikowym, w zależności od odległości od brzegu morskiego, skąd dochodzą- wpły- wy klimatu oceanicznego, przesyconego wilgocią o wydatnie mniejszej oscylacji termicznej w ciągu roku, riiż w bardziej oddalonych od oceanu krainach, położonych w zasięgu klimatu kontynentalnego. Kli- matyczne formacje roślinne, tło życia zwierzęcego, zmieniają się także w kierunku p i o n o w y m w za- sadzie podobnie jak i przy posuwaniu się od równika ku obu biegunom, ale nierównie szybciej, bo zmiana pasów roślinności odbywa się na znacznie krótszych odległościach. Zycie sezonowe zwierząt W strefach gorących, międzyzwrotnikowych, prze- syconych parną atmosferą, gdzie flora wytwarza najbujniejszą ze znanych formację roślinną – r ó w- n i k o w Y l a s d z i e w i c z Y – życie zwierzęce nie doznaje przerwy. Cały rok panują tam równe warunki, cały rok zwierzęta znajdują obfity pokarm, cały rok mogą się rozradzać. Tempo życia jest przyśpieszone. Kolejno po sobie i szybko rodzące się nowe pokolenia konkurujące ze sobą o pokarm, sprzyjają powstawaniu form dziedzicznych, przystosowujących się do urozmai- conych warunków środowiska. Uderza obfitość nisz ekologicznych. Bujność życia nie tylko roślinnego, ale i zwierzęcego dochodzi do najwyższych granic, po prostu przytłacza. Krainy gorące odznaczają się też najwyższym rozwojem liczebnym gatunków.

wiecej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *